צפה בגולש שיא במהירות שיא עולמי של 158 קמ'שצפה בגולש שיא במהירות שיא עולמי של 158 קמ'ש